Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

  • Regulamin realizacji projektu [PDF]
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz rekrutacyjny [PDF]
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu – zaświadczenie o statusie ucznia/uczennicy [PDF]

Materiały promocyjne

  • Plakat promocyjny [PDF]
  • Plakat informacyjny [PDF]
Skip to content