Oferowane wsparcie

W ramach projektu „Rozwój kompetencji uczniów kluczem do przyszłości!” przewidziano zajęcia komputerowe z wykorzystaniem języka angielskiego „Moc programowania”. Zajęcia będą realizowane w dwóch trybach: semestralnym – będą stanowić uzupełnienie zajęć szkolnych prowadzonych w danym semestrze oraz wakacyjnym – uczniowie wezmą w nich udział podczas wakacyjnej przerwy.

  1. Zajęcia semestralne zostaną zrealizowane dla 96 uczniów/uczennic i obejmują dwa rodzaje działań (za realizację tych zajęć odpowiada Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. – lider projektu): 
  • Zajęcia warsztatowe grupowe rozwijające kompetencje cyfrowe i matematyczne (programowanie) prowadzone przez okres około 5 miesięcy, średnio 4 warsztaty w miesiącu po 2 godziny lekcyjne – 40 godzin lekcyjnych na grupę ( 8 grup po średnio 12 osób), łącznie 320 godzin. Uczestników obowiązuje 80% obecności na warsztatach. Zajęcia będą realizowane w grupach średnio 12-osobowych.

Ramowy program warsztatów: wprowadzenie do świata programowania i nauka podstawowych pojęć programistycznych, zapoznanie się ze środowiskiem programowania Scratch – podstawowe zasady działania w programie, programowanie interaktywnych historyjek, animacji bądź gier z wykorzystaniem programu Scratch (m.in. wykorzystanie języka angielskiego programistycznego). Scenariusze zajęć zostaną dostosowane do poziomu i potrzeb danej grupy. Zajęcia będą realizowane zgodnie ze standardem kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej na dzień ogłoszenia naboru wersji ramy „DigComp”.

  • Zajęcia indywidualne z języka angielskiego – doszkalające uczniów w zakresie języka angielskiego wykorzystywanego w programowaniu, prowadzone przez okres około 5 miesięcy, średnio 1 spotkanie w miesiącu po 1 godzinie zegarowej – 5 godzin zegarowych na osobę, łącznie 480 godzin zegarowych. Uczestników obowiązuje 100% obecności na zajęciach. Poziom zajęć zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów.

Zajęcia będą realizowane w dwóch edycjach (w każdej po 48 osób) – 1 edycja od 02.2024 r. do 06.2024 r.; 2 edycja od 09.2024 r. do 01.2025 r. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały dydaktyczne: teczka, notes, długopis, pendrive oraz skrypty. Zajęcia prowadzą do uzyskania przez uczestników kompetencji. Uczniowie na zakończenie zajęć otrzymają zaświadczenia zawierające wyszczególnione efekty uczenia się.

  1. Zajęcia wakacyjne zostaną zrealizowane dla 48 uczniów/uczennic i obejmują dwa rodzaje działań (za realizację tych działań odpowiada Fundacja Centrum Szkoleń i Innowacji – partner projektu):
  • Zajęcia warsztatowe grupowe rozwijające kompetencje cyfrowe i matematyczne (programowanie) prowadzone przez okres około 2 miesięcy, średnio 4 warsztaty w miesiącu po 2 godziny lekcyjne – 16 godzin lekcyjnych na grupę (4 grupy po średnio 12 osób), łącznie 64 godziny. Uczestników obowiązuje 80% obecności na warsztatach.

Ramowy program warsztatów: wprowadzenie do świata programowania i nauka podstawowych pojęć programistycznych, zapoznanie się ze środowiskiem programowania Scratch – podstawowe zasady działania w programie, programowanie interaktywnych historyjek, animacji bądź gier z wykorzystaniem programu Scratch (m.in. wykorzystanie języka angielskiego programistycznego). Scenariusze zajęć zostaną dostosowane do poziomu i potrzeb danej grupy. Zajęcia będą realizowane zgodnie ze standardem kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej na dzień ogłoszenia naboru wersji ramy „DigComp”.

  • Zajęcia indywidualne z języka angielskiego – doszkalające uczniów w zakresie języka angielskiego wykorzystywanego w programowaniu, prowadzone przez okres około 2 miesięcy dla 36 uczniów, średnio 1 spotkanie w miesiącu po 1 godzinie zegarowej – 2 godziny zegarowe na osobę, łącznie 72 godziny zegarowe. Uczestników obowiązuje 100% obecności na zajęciach. Poziom zajęć zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów.

Zajęcia będą realizowane w okresie 07-08.2024 r. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały dydaktyczne: teczka, notes, długopis, pendrive oraz skrypty. Zajęcia prowadzą do uzyskania przez uczestników kompetencji. Uczniowie na zakończenie zajęć otrzymają zaświadczenia zawierające wyszczególnione efekty uczenia się.

Skip to content